Hvem er Jeg?

Kate Frydkær Hvem er Jeg?

Jeg er født i 1960 i stenbukkens tegn. Jeg er gift, har to døtre og tre børnebørn. Jeg tilhører
ikke nogen bestemt religiøs overbevisning og prædikere ikke nogens tro. Det er min
overbevisning at vi alle er en del af en større sammenhæng og alle er vigtige for hinanden.
Min vej til hvor jeg er nu, har været lang, snørklet og til tider stridsom.

Men alle oplevelserne har været med til at gøre mig til den, jeg er i dag. Det har givet mig en
indsigt, jeg i dag, ikke ville være foruden.

Mine evner er jeg født med, men vidste det ikke før jeg blev voksen. Jeg troede, alle havde
det ligesom mig og kunne mærke andres følelser, se hvordan andre havde det og høre når
nogen talt usandt. At alle kunne mærke og høre stemninger i rum, der var tomme. Ligesom
jeg troede, at alle kunne fornemme de afdøde.
Det var først da jeg mødte Jill Pianna Dahl til en samtale på Joy Foundation at jeg fandt ud
af, at det kunne alle ikke. Under hendes kærlige vejledning fik jeg lært at bruge og udvikle
mine evner. Det var hos hende jeg blev ”uddannet” clairvoyant rådgiver. Jeg fortsætter med
at udvikle og skærpe mine evner resten af livet. Blandt andet ved hjælp af kurser forskellige
stedet i verden.

Efterfølgende har jeg uddannet mig til Engle-Terapeut hos Ingeborg Hjortsballe, Den 6.
Sans, i Vejle. Her har jeg lært at bruge alle de ting, jeg kan som et redskab der er yderst
effektivt.

Mine evner bruger jeg til at hjælpe folk videre i deres liv. Nogle gange er det nødvendig at
kigge på tidligere liv for at finde grunden til en udfordring i dette liv. Andre gange kan en kær
afdød hjælpe en videre. Alt foregår i kærlighed og lys. Jeg modtager aldrig besked om
sygdom, ulykke og død.